Promotie vakwerk

promotie vakwerkVakbedrijven behouden vaste relaties door goed werk en vertrouwen. En als er iets is, wordt dat opgelost. Topbedrijven hebben gemeen dat ze hun kennis en kunde zeer duidelijk communiceren. Als is een werk goed uitgevoerd, wordt op meerdere manieren bevestigd dat de klant een goede keus heeft gemaakt. De bedrijfsnaam is een Merknaam en die wordt bewaakt en gekoesterd.
En toch blijkt steeds meer dat ook vaste relaties worden benaderd door concurrenten uit de eigen sector of erbuiten met een geheel ander product. Bovendien moet een bedrijf ook nieuwe klanten en opdrachten verkrijgen. En daarvoor is een goede site zeer belangrijk. Maar wat is een goede site en hoe kan je zo’n site steeds vernieuwen. De nieuwe praktijk op internet is immers dat als je een site verwaarloosd de vindbaarheid snel wegzakt.
Ingeschreven bedrijven kunnen een gratis advies (link) krijgen over hun site. Maar het Kenniscentrum steun vakbedrijven beduidend breder en concreet door promotie van Natuursteen.

Promotie van Fraaie toepassingen door echte Vakbedrijven.

Het Kenniscentrum geeft de volgende vier nieuw sites ontwikkeld:

 1. De site van het Kenniscentrum zelf
  www.kenniscentrumsteen.nl nieuwe versie online op 20-6-2016
 2. De consumentensite voor bouw- en grafwerk, met een bedrijfsbeoordeling
  www.natuursteen-bedrijven.nl medio 2016 vernieuwde versie online
 3. De site over cultuur en gedenken met alle 4000 begraafplaatsen
  www.gedenk-cultuur.nl (medio 2016 online)
 4. Een Architecten- en beleggerssite
  www.natuursteen-architectuur.nl (medio 2016 online)

Alle bedrijven die als natuursteenbedrijf bekend zijn bij het Kenniscentrum hebben een bedrijfsprofiel op de site 1 en 2. In de 2e helft van 2016 worden alle bedrijven benaderd, zodat ze hun bedrijfsprofiel kunnen actualiseren. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Voor vakbedrijven is het zeer belangrijk dat ze als vakbedrijf worden erkend door het enige onafhankelijke Kenniscentrum in Steen. Dat versterkt aantoonbaar.

De inhoud van de nieuwe site van het Kenniscentrum kunt u op deze site bekijken.

Meer informatie over de andere drie sites vindt u hier:

 1. Consumentensite
 2. Cultuur en Gedenken
 3. Architecten en Natuursteen
Profiteer van de Promotie van het Kenniscentrum

promotie vakwerk