DI-Stone

De vereniging DI-Stone is een organisatie van Ondernemers en richt zich op met name:

  • duurzaam ondernemen en praktisch toepassen van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • innovatief ondernemen in brede zin door gerichte projecten, zoals benutten ict-mogelijkheden en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
  • stimuleren van goede bedrijfsvoering, ondersteuning bij juridische en financiële zaken
  • een pakket aan cursussen voor ondernemers en kader
  • belangbehartiging bij overheden en de CAO
  • vernieuwen van arbeidsverhoudingen door Sociale Innovatie
  • bevorderen transparantie bij besteding publiek bijdragen (HBA en CAO)
  • inkoopbeleid, verzekeringen, benutten regelingen
  • vernieuwende samenwerking in een ondernemersorganisatie

DI-Stone staat voor Duurzaamheid en Innovatie en dat sluit volledig aan op de doelstellingen van het KennisCentrum Steen. Er is dus sprake van aansluitende visies, maar vanuit verschillende invalshoeken.

Voor nadere informatie over DI-Stone:

www.di-stone.nl

mail naar: info@DI-Stone.nl

secretariaat: Kees Eckhardt : t 06 – 2275 2565.