Onderzoeken & Trends

Dit is en van de meest waardevolle onderdelen van een Kenniscentrum. Er zijn vele onderzoeken beschikbaar die in de sector zijn uitgevoerd. En door de contacten met collga kenniscentra een veelvoud van onderzoeken vanuit andere sectoren. Ook toekomstvisies van 2017 – 2010 met zeer veel waardevolle inzichten en ervaringen. De crux is altijd dat het lastig is voor ondernemens om die kennis te doorgronden. Neem alleen al de actuele onderzoeken over:

– de bouw-sector
– de gedenktekensector
– het uitvaartbedrijf en
– offline/online marketing.

Er licht een schatkamer aan opties. En het Kenniscentrum is zeer actief om deze kennis zo te vertalen dat individuele bedrijven die kennis direct kunnen benutten.

Meer weten over Onderzoeken & Trends voor uw bedrijf?