Sectororganisaties

De natuursteensector is altijd goed georganiseerd geweest. De sector heeft een eigen CAO en de ABN heeft het initiatief genomen om het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf op te richten in 1954 samen met de vakbonden FNV en CNV. Organisaties van ondernemers en werknemers voeren branchebeleid uit dat wordt betaald vanuit de verplichte bijdragen door bedrijven via CAO en HBA (tot 2015).

De structurele verlaging van de collectieve middelen (Publiek geld) is in 2009 opgevangen door een nieuwe Businessplan op basis waarvan sindsdien gewerkt is aan een nieuw soort dienstverlening van betaalde diensten tegen lage tarieven. Dit nieuwe budget is complementair aan het steeds kleiner wordende dit budget leidt tot mee profijt-activiteiten.

Organisaties natuursteenbranche

ABN                                     : www.natuursteenbond-abn.nl
DI-Stone                             : www.di-stone.nl
FNV Bouw                          : www.fnvbouw.nl/afbouwenonderhoud/Cao/Pages/Natuursteen.aspx
CNV Vakmensen              : www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-natuursteenbedrijf
BPN                                    : www.brancheplatformnatuursteen.nl
Kenniscentrum Steen     : www.kenniscentrumsteen.nl
Stichting Arbouw             : www.arbouw.nl
Fundeon                           : www.fundeon.nl

CAO-partijen secretariaat: p/a CNV Vakmensen, dhr. Leon de Jong

CAO voor het Natuursteenbedrijf

  • CAO 1-3-2013 tot en met 28-2-2014
  • CAO 1-3-2014 tot en met 31-12-2015
  • Aanvraag AVV-cao dd 3-11-2014
  • geen AVV, omdat ABN niet meer representatief is
  • CAO Bedrijfstak Eigen Regelingen (BTER) 1-1-2012 tot en met 31-12-2015

Data CAO Natuursteenbranche

DatumWerknemersBedrijvenRepresentatief ABNRepresentatief DI-Stone
1-7-2011176023666,2%
15-3-2013149122361,4%
1-1-2014141321543%38%
1-1-2016*145022045%40% *= schatting data

Fondsen:

Stichting SFN: st. Sociaal Fonds voor het Natuursteenbedrijf
Stichting SAN: st. Aanvullingsfonds Natuursteenbedrijf
Stichting VUNAT: st. Vroegpensioenfonds voor het Natuursteenbedrijf
HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten, opgeheven per 1-1-2015
Opvolger: CvAE Centrum voor Ambachtseconomie www.cvae.nl

Overige nuttige adressen en links

www.arbocatalogus-natuursteen.nl

Verleden

  • Centrum Natuursteen (niet meer actief vanaf 1-7-2013)
  • CN-Diensten: profijtdiensten en ROC-opleidingen tot medio 2014
  • Hoofdbedrijfschap Ambachten: opgeheven 1-1-2015
  • Bedrijfschap Natuursteenbedrijf : niet operationeel sinds 2004