ABN & DI-Stone en de cao voor het Natuursteenbedrijf

De natuursteenbranche heeft sinds oudsher een eigen CAO. Dat is zeer belangrijk omdat de sector dan zelf kan bepalen hoe loonaanpassingen en andere zaken aansluiten op de gang van zaken in de natuursteenbranche. Als het slecht gaat in de sector, moeten de loonaanpassingen daarmee in de pas  lopen.  Als een CAO een Algemeen Verbindend wordt verklaard dan geldt deze voor alle CAO-bedrijven, georganiseerd bij een ondernemersorganisatie of niet. Sinds 1-3-2014 is er geen CAO met AVV, omdat de ABN sinds eind 2013 niet meer representatief is.

Onderstaand de actuele feiten die steeds zullen worden aangepast

De 2e organisatie voor ondernemers DI-Stone heeft:

  • – Eind 2014 aangeboden om de ABN te steunen, zodat er wel een AVV zou zijn.
  • – Op 26-4-2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de besturen van ABN en DI-Stone en daarbij is dit opnieuw aangeboden en ook om vergaand samen te werken aan een sterke sector. Samen hebben beide organisaties een ongekend sterk blok met 85 % draagvlak.

Op 21-6-2016 Extra ALV’s over fusie ABN-NOA en opheffen ABN

Op 21-6-2016 houden de NOA (Afbouw cao) en de ABN een extra ledenvergadering waarbij de leden gevraagd wordt in te stemmen met een fusie van beide organisaties per 9-9-2016. Dan wordt de ABN dus opgeheven en gaat op in de NOA en wordt een sectorgroep. Dat zijn private zaken die de leden van beide organisaties zelf kunnen besluiten. Dat staat dus los van publieke sector zaken en fondsen.

Sectorfondsen en verschillen Afbouw en Natuursteen.

Een belangrijke factor voor het ABN-bestuur is dat ruim 50 % van de ABN-begroting wordt gedekt door inkomsten uit de sectorfondsen. En door het ontbreken van een cao met AVV vallen die inkomsten weg. Als de andere redenen bekend zijn, worden die hier vermeld.

Sector en cao-bedrijven worden zeer slecht (niet) geïnformeerd

DI-Stone stelt dat er geen goede redenen zijn om nu ineens de zeer waardevolle zelfstandigheid voor de eigen sector los te laten, zonder een gedegen onderzoek. Eenvoudige berekeningen over de afgelopen jaren geven aan dat de ontwikkelingen van de loonkosten in beide cao’s in de afgelopen jaren wezenlijk verschillen.

DI-Stone stelt simpel:

  1. Sluit eerst een nieuwe cao Natuursteen af, met AVV en pak de bekende problemen eerst zelf aan. Laat de sector zien dat beide organisaties prima kunnen samenwerken in het belang van de natuursteensector die al te lang moet wachten op krachtig nieuw bestuur en vernieuwing.
  2. ABN-NOA: verstrek het onderzoek naar de gevolgen van een mogelijke samenvoegen van cao’s, zodat deze normaal beoordeeld kunnen worden. Geen geheimzinnigheid als de natuursteenbedrijven direct raakt in de huidige kosten en arbeidsverhoudingen met de werknemers.
  3. Aan de bonden: aan de slag, iedere werknemer heeft er recht op dat ze hun cao-rechten kunnen verzilveren. Ondersteun ook de Natuursteenwerknemers met een goede cao met AVV.
  4. Laat alle betalende natuursteenbedrijven zelf meepraten en besluiten
  5. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ABN en DI-Stone.

Actuele ontwikkelingen worden door de Redactie van KCS op deze plaats vermeld.

di-stone-logo
ABN_logo_site