Besteksservice

Vakbedrijf 2.0 & Rendement

Vakbedrijven in natuursteen staan voor een bijzondere en fundamentele keuze.
– 1. Blijf ik vooral een maakbedrijf voor de verkoop via anderen?
– 2. Positioneer ik de ervaring, werkplaats, showroom met faciliteiten, etc, etc, anders?

Het Kenniscentrum heeft dit proces de laatste 10 jaar op de voet gevolgd, zeker gezien de dramatische ontwikkelingen in de laatste crisis waaruit ook de natuursteenbranche nu langzaam lijken te komen. Er zijn steeds meer positieve geluiden, maar wij zien nog steeds dat ca. 35 % van de bedrijven nauwelijks winst maken en een even grote groep is de verliezen stap voor stap aan het inlopen. En dus maar ca. 30 % van de bedrijven doet het zonder meer (zeer) goed.

Eigen koers, maar focus is cruciaal.

Uit vele actuele MKB-toekomststudies blijkt dat als vakbedrijven kiezen voor optie 2 er enorme kansen zijn om zijn om een zeer gezond, vernieuwend en lokaal positief bekend vakbedrijf te worden. Daarbij dienst langs twee sporen gebouwd te worden:
1. vergroten bekendheid bedrijfsnaam: beter profileren als vakbedrijf voor meer en beter werk
2. gestructureerd verbeteren werkwijze door uitbouwen kennis en Lean werken door beter ICT-gebruik

Vakbedrijf 2.0.

Juist omdat ICT zo belangrijk is met ongekende mogelijkheden voor juist vakbedrijven noemen wij bedrijven die hun koers zo inrichten ‘Vakbedrijf 2.0’ , lees Vakbedrijf twee-punt-nul.

Het Kenniscentrum heeft een 5-stappenplan ontwikkeld, waarmee ondernemers door maatwerk kunnen worden ondersteund. In 5 stappen en in 5 perioden van 1 kwartaal. Dus stap voor stap, gewoon naast het lopende werk, maar wel met focus waarbij de faciliteiten van het Kenniscentrum kunnen worden gebruikt. En daar sluiten we aan op de situatie en urgenties in dat bedrijf. Altijd maatwerk dus.

Heeft uw bedrijf belangstelling de het traject Vakbedrijf 2.0?

Meer weten over Vakbedrijf 2020