Natuursteen bedrijven

Particuliere Opdrachtgevers

De site www.natuursteen-bedrijven.nl is sinds eind 2014 online en scoort zeer hoog qua bezoekersaantallen. En dat aantal neemt snel toe. Toch wordt deze site medio 2016 volledig omgezet naar het nieuwe concept van het Kenniscentrum Natuursteen. Onderstaand een indruk van de huidige site en onder deze afbeeldingen wordt het concept toegelicht.

Particuliere Opdrachtgevers

Particuliere opdrachtgevers natuursteen (woningen en gedenktekens) vinden het lastig om deskundige bedrijven te vinden en te beoordelen. Het gaat over natuursteen dat relatief onbekend is en het gaat vaak over hogere uitgaven. Een fraaie vloer kost vaak een paar duizend euro en dat moet toch ook een verhoging van de waarde zijn van het huis.
Het Kenniscentrum adviseert voor tevreden klanten.

Op deze site wordt enige informatie gegeven over aandachtspunten waarop men moet letten en een belangrijk onderdeel is dat de bedrijven worden beoordeeld op uitgevoerd werk en dus tevreden klanten. Ook als er klachten zijn dat worden die goed en onafhankelijk behandeld als deze worden gebeld bij het Kenniscentrum.

Het principe van deze site is verder dat:
– Er alleen bedrijven op staan die bekend zijn als natuursteenbedrijf bij het Kenniscentrum
– Klanten kunnen zoeken op plaats, dan worden alle bedrijven getoond
– Bedrijven kunnen een zogenaamde widget op hun site krijgen, waardoor klanten hun dienst kunnen beoordelen en waarderen. En juist deze onafhankelijkheid is van belang.

De site spreekt voor verder voor zich

Een klant kan zoeken op plaats, naam of trefwoord. En bij iedere aangeklikt bedrijf kan men het bedrijfsprofiel lezen. Naar de site gaan … en met het ‘poppetje op de landkaart’ via het geïntegreerde ‘Google maps’ letterlijk gaan kijken hoe de voorgevel van het bedrijf eruitziet!

Deze site was goed als start, maar het kan nog beduidend beter. En daarom is deze site volledig vernieuwd om natuursteen en de vakbedrijven nog beter te promoten. Deze service is gratis, maar wordt wel aangescherpt. Vanaf 2016 wordt door het Kenniscentrum opnieuw beoordeeld of de vermelde bedrijven inderdaad in natuursteen gespecialiseerd zijn. En als dat niet zo is worden deze van deze site verwijderd.

Via de Nieuwsbrieven en deze site worden alle bedrijven bijtijds en goed geïnformeerd.

Heeft u als Vakbedrijf vragen over het huidige profiel of wilt u dat al aanpassen