Geschillen & Mediation

Ondanks goede voorlichting en deskundige vakbedrijven kunnen meningsverschillen ontstaat. Het Kenniscentrum heeft meerdere methoden om die professioneel en snel op te lossen.

Hierbij is ervaring en het gezag van het Kenniscentrum cruciaal voor iedere betrokken partij. Sinds de oprichting van het eerste Voorlichtingscentrum Natuursteen in 1970 met als eerste directeur Henk Bouwman, is zeer veel expertise opgebouwd.

Tarieven: laagste tarieven in de markt, omdat het Kenniscentrum dit als een vorm van promotie van de sector beschouwd. Vanzelfsprekend met de hoogste kwaliteitsgarantie door de positie van het Kenniscentrum.

De volgende faciliteiten zijn beschikbaar voor een oplossen van geschillen:

 1. Deskundige Bericht (schadediagnose)
  Advies waarbij de situatie objectief wordt beschreven. Zo mogelijk na raadplegen van de berokken partijen.
 1. Bindend Advies
  Advies dat wordt opgesteld nadat beide partijen hebben ingestemd met de opgestelde onderzoeksopdracht. Betrokken partijen geven vooraf aan dat ze het advies accepteren en opvolgen. De ervaring en deskundigheid wordt ingezet om via een stappenplan partijen bij elkaar te brengen waarbij de mediator het proces begeleid en stuurt en volstrekt neutraal blijft.

Hiernaast zij de volgende diensten beschikbaar voor kwaliteitsverbetering.

 1. Kwaliteitsbewaking
  Sommige opdrachtgevers om vormen van kwaliteitsborging. Dat is een vak op zich waarbij deze taak kan worden uitgevoerd in verschillende vormen qua intensiteit van begeleiding en rapportage. In toenemende mate zijn het bedrijven zelf die naar effectieve vormen zoeken om de eigen bedrijfsprocessen te borgen en ook de eigen medewerkers daarin te trainen.
 1. Technisch advies
  Natuursteen en Steen kennen vele toepassingen. In het algemeen zijn de normen en richtlijnen globaal en niet toegesneden op specifieke situaties. Deze adviezen kunnen in vele vormen worden opgesteld.
 1. Technisch onderzoek
  In sommige gevallen is deskundigheid niet voldoende en moeten er metingen worden gedaan en verdergaand onderzoek. Van stroefheid van vloeren tot sterkte berekeningen og duurzaamheidsonderzoeken. Na een inventarisatie kunnen alle type onderzoeken worden uitgevoerd. Het Kenniscentrum werkt hierbij samen met gerenommeerde instituten en deskundigen om de werkgebieden te combineren.
Meer weten?