Zandsteen

Uiterlijk

De Arbo-wet verbiedt het bewerken, verwerken en de handel in zandsteen. Bij het bewerken van zandsteen komt namelijk zeer fijn kwartsstof vrij dat de longziekte silicose kan veroorzaken. Dit verbod geldt niet voor andere kwartshoudende natuurstenen, zoals granieten en kwartsieten. En ook niet voor kwartshoudende kalkstenen, die wel eens voor zandsteen worden aangezien. De Arbo-wet maakt een uitzondering voor restauratiewerken aan erkende monumenten, wanneer het niet mogelijk is een vervangen natuursteen te gebruiken.

Uiterlijk

Zandsteen komt vooral voor in de kleuren wit, crème, geel en rood. Per soort kan het uiterlijk verschillen van regelmatig tot onregelmatig. Zandsteen is gevormd uit zandlagen die zijn versteend.

Eigenschappen

Hieronder worden een algemene indruk gegeven van de eigenschappen. Voor de eigenschappen van een specifieke zandsteen wordt verwezen naar de productinformatie van uw natuursteen vakbedrijf.

  • Bestand tegen normale gebruiksbelastingen.
  • Vorstbestendig.
  • Meestal wordt een doffe afwerking gekozen. Maar sommige zandstenen kunnen worden voorzien van een matglans (gezoet).
Meer weten over Zandsteen