Ontstaan van Schollen

Ontstaan van Schollen

Leisteen en kwartsiet hebben een sterk gelaagde structuur, waarvan bij de winning gebruik wordt gemaakt. Met een graafmachine of een shovel worden schollen van de rots losgespleten. Deze hebben een grillige plaatvorm, een wisselende dikte en een natuurlijk splijtoppervlak. Het oppervlak varieert bij de meeste soorten tussen een halve en een hele vierkante meter. Deze schollen worden nog een aantal keren gespleten tot de gewenste dikte is bereikt. Dit splijten wordt uitgevoerd met ‘beitels’ die met pneumatisch gereedschap in de steen worden gedreven, op de scheiding van twee lagen. Deze dunne schollen worden ook wel flagstones of scherven genoemd. Ze kunnen zonder verdere bewerking worden toegepast, of worden gebruikt om er rechthoekige tegels uit te zagen of te knippen. Het natuurlijke breukoppervlak wordt meestal niet verder bewerkt. Sommige leistenen en kwartsieten kunnen glanzend worden afgewerkt.

Meer weten?

Groeve