Leisteen

Uiterlijk

Leistenen komen vooral voor in de kleuren donkergroen, donkerbruin, donkergrijs en zwart. Per soort kan het uiterlijk verschillen van regelmatig tot zeer onregelmatig. Kleisteen is gevormd uit kleilagen die zijn versteend. Leisteen is ontstaan door een metamorfose (omvorming) van kleisteen. Deze soorten zijn sterk gelaagd. In de groeve worden schollen steen van de rots gespleten. Het natuurlijk splijtoppervlak verschilt per soort van ruw tot vrijwel glad. De vorm van de schollen is onregelmatig, ze worden ook wel flagstones of scherven genoemd. Vierkante- of rechthoekige tegels worden uit de schollen gezaagd of geknipt.

Eigenschappen

Hieronder worden een algemene indruk gegeven van de eigenschappen. Voor de eigenschappen van een natuursteensoort verwijzen wij naar de productinformatie van het natuursteen vakbedrijf. In het algemeen moet worden gelet op:

  • Bestand tegen normale gebruiksbelastingen. De glansgraad moet worden aangepast aan de gebruiks- en onderhoudsintensiteit. In de meeste gevallen voldoet matglans (gezoet) beter dan een hoogglans (gepolijst).
  • Vorstbestendigheid: circa 30% van de kalkstenen is vorstbestendig.

Het oppervlak kan op allerlei manieren glanzend, dof of ruw worden afgewerkt. De bewerking heeft invloed op de kleur van de steen. Polijsten geeft de diepste kleurweergave, terwijl een ruwe bewerking de kleur fletser maakt.

Eigenschappen leisteen

Hieronder worden een algemene indruk gegeven van de eigenschappen. Voor de eigenschappen van een specifieke leisteen wordt verwezen naar de productinformatie van uw natuursteen vakbedrijf.

  • Bestand tegen normale gebruiksbelastingen. Met name bij kleisteen vloeren kan door het gebruik wel eens een schilfer loskomen (bij leisteen gebeurt dat vrijwel nooit). De mate waarin verschilt per steen. Vanwege het splijtoppervlak valt dat nauwelijks op en wordt dat niet als storend ervaren. Ook technisch is dat geen enkel probleem.
  • Circa 50% van de kleistenen en leistenen is vorstbestendig.
  • Meestal wordt het natuurlijke splijtoppervlak zonder verdere bewerking toegepast. Bij sommige leistenen kan het oppervlak worden geslepen of zelfs worden gezoet (matglans).
Meer weten over Leisteen