Kwartsiet

Uiterlijk

Kwartsiet komt vooral voor in de kleuren (donker)grijs, crème, geel en rood. Per soort kan het uiterlijk verschillen van regelmatig tot zeer onregelmatig. Kwartsiet is ontstaan door een metamorfose (omvorming) van zandsteen en is sterk gelaagd. In de groeve worden schollen steen van de rots gespleten. Het natuurlijk splijtoppervlak verschilt per kwartsiet van ruw tot vrijwel glad. De vorm van de schollen is onregelmatig, ze worden ook wel flagstones of scherven genoemd. Vierkante- of rechthoekige tegels worden uit de schollen gezaagd of geknipt.

Eigenschappen

Hieronder worden een algemene indruk gegeven van de eigenschappen. Voor de eigenschappen van een specifieke kwartsiet wordt verwezen naar de productinformatie van uw natuursteen vakbedrijf.

  • Bestand tegen hoge gebruiksbelastingen.
  • Vorstbestendig.
  • Meestal wordt het natuurlijke splijtoppervlak zonder verdere bewerking toegepast. Bij sommige kwartsieten kan het oppervlak worden geslepen of zelfs worden voorzien van een matglans (gezoet) of een hoogglans (gepolijst).

Ontstaan Kwartsiet

De vorming van natuursteen is een complex geologisch proces, dat sterk vereenvoudigd kan worden weergegeven in drie groepen van ontstaan.

  • Stollingsgesteenten
  • Sedimentgesteenten
  • Metamorfe gesteenten

Kwartsiet is een Metamorfe gesteente

Deze worden ook wel omvormingsgesteenten genoemd en ontstaan door bewegingen in de aardkorst. Daardoor worden reeds gevormde stollings- of sedimentgesteenten blootgesteld aan extreme druk eventueel in combinatie met hoge temperaturen. Daardoor ondergaan deze gesteenten een gedaanteverwisseling of metamorfose. Hierdoor veranderen zowel het uiterlijk als de eigenschappen.
Zo is Kwartsiet ontstaan uit zandsteen.

Meer weten over Kwartsiet