Kalksteen

Uiterlijk

Kenmerkend zijn de attractieve kleurschakeringenen, aders en fossiele resten van planten en dieren. Kalksteen is in een grote diversiteit aan kleuren leverbaar. Veel voorkomende kleuren zijn: crème, geel, rood en bruin, maar ook grijs en zwart komen voor. Per kalksteen kan het uiterlijk verschillen van regelmatig tot zeer onregelmatig.

Eigenschappen

Hieronder worden een algemene indruk gegeven van de eigenschappen. Voor de eigenschappen van een natuursteensoort verwijzen wij naar de productinformatie van het natuursteen vakbedrijf. In het algemeen moet worden gelet op:

  • Bestand tegen normale gebruiksbelastingen. De glansgraad moet worden aangepast aan de gebruiks- en onderhoudsintensiteit. In de meeste gevallen voldoet matglans (gezoet) beter dan een hoogglans (gepolijst).
  • Vorstbestendigheid: circa 30% van de kalkstenen is vorstbestendig.

Het oppervlak kan op allerlei manieren glanzend, dof of ruw worden afgewerkt. De bewerking heeft invloed op de kleur van de steen. Polijsten geeft de diepste kleurweergave, terwijl een ruwe bewerking de kleur fletser maakt.

Ontstaan Kalksteen

De vorming van natuursteen is een complex geologisch proces, dat sterk vereenvoudigd kan worden weergegeven in drie groepen van ontstaan.

  • Stollingsgesteenten
  • Sedimentgesteenten
  • Metamorfe gesteenten

Kalksteen is een Sedimentgesteente

Sedimentgesteenten zijn ontstaan uit afzettingen van sediment (zand, klei, kalk) in rivieren en zeeën.

die vervolgens zijn versteend. De erosie van bergen, oftewel natuursteen, levert zand en klei, die bijvoorbeeld in de rivierendelta’s van Nederland worden afgezet. Kalklagen worden gevormd door de resten van schaaldiertjes, koraal e.d. Kleisteen, zandsteen en sommige kalkstenen. Kalksteen  is uit kalk gevormd en bevat vaak fossielen, die iets vertellen over de herkomst van het kalk.

Meer weten over Kalksteen