Gneis

Uiterlijk

Gneis kan een vrij constant gespikkeld uiterlijk hebben, dat lijkt op graniet. Maar er zijn ook gneis soorten met een (on)regelmatige waaiering van kleuren. Dit vertelt iets over de herkomst van de soort. Gneis is ontstaan door een metamorfose (omzetting) van één of meerdere andere gesteenten, zoals graniet of zandsteen. Gneis is in een groot aantal kleuren leverbaar. Vooral rood-, bruin- en grijstinten komen veel voor.

Eigenschappen

Hieronder worden een algemene indruk gegeven van de eigenschappen. Voor de eigenschappen van een specifieke gneis wordt verwezen naar de productinformatie van uw natuursteen vakbedrijf.

  • Bestand tegen hoge gebruiksbelasting. De glansgraad van vloeren moet worden aangepast aan de gebruiks- en onderhoudsintensiteit. In de meeste gevallen voldoet matglans (gezoet) beter dan hoogglans (gepolijst).
  • Vorstbestendig.
  • Het oppervlak kan op allerlei manieren glanzend, dof of ruw worden afgewerkt. De bewerking heeft invloed op de kleur van de steen. Polijsten geeft de diepste kleurweergave, terwijl een ruwe bewerking de kleur fletser maakt.

Ontstaan Gneis

De vorming van natuursteen is een complex geologisch proces, dat sterk vereenvoudigd kan worden weergegeven in drie groepen van ontstaan.

  • Stollingsgesteenten
  • Sedimentgesteenten
  • Metamorfe gesteenten

Gneis is een Metamorfe gesteente

Deze worden ook wel omvormingsgesteenten genoemd en ontstaan door bewegingen in de aardkorst. Daardoor worden reeds gevormde stollings- of sedimentgesteenten blootgesteld aan extreme druk eventueel in combinatie met hoge temperaturen. Daardoor ondergaan deze gesteenten een gedaanteverwisseling of metamorfose. Hierdoor veranderen zowel het uiterlijk als de eigenschappen.

Zo is Gneis ontstaan uit Graniet.

Meer weten over Graniet