SER-Bijeenkomst Natuursteen 4-7-2016 Internationaal verantwoord ondernemen in lage lonen landen

Uitnodiging bijeenkomst: Verantwoord zaken doen in de internationale natuursteenketen

4 juli 2016, 14:30-18:00 SER gebouw  Den Haag

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 4 juli 2016 van 15.30 tot ca. 18.00  in het SER gebouw in Den Haag over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de keten van natuursteen.

Ieder bedrijf in Nederland dat internationaal opereert of onderdeel is van een internationale keten wordt geacht zich te houden aan de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Dit om ervoor te zorgen dat de risico’s op mogelijke misstanden op bijvoorbeeld het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten of milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Vaak gaat het om complexe situaties in opkomende markten en ontwikkelingslanden waar overheden tekortschieten in het beschermen van rechten en waarin bedrijven hooguit een deel van de oplossing van een probleem kunnen bieden.

In dit kader zijn brancheorganisaties in de natuursteensector sinds een aantal maanden in gesprek met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Doel van deze gesprekken is om een proces in te gaan dat leidt tot het maken van concrete afspraken om de belangrijkste risico’s in de natuursteenketen binnen drie tot vijf jaar te minimaliseren. Deze afspraken worden vastgelegd in een IMVO-convenant, zoals geadviseerd door de SER en overgenomen door het kabinet. Met IMVO-convenanten bundelen bedrijven, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties hun krachten om problemen aan te pakken.

Uw inbreng in dit proces is van groot belang en wordt zeer gewaardeerd.  Om tot goede afspraken te kunnen komen is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de dagelijkse praktijk van de diverse spelers in de natuursteenketen. De organisaties die tot nog toe betrokken zijn hopen dan ook van harte dat u ingaat op deze uitnodiging.

Tijdens de bijeenkomst willen wij met u in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Opening
  2. De natuursteenketen in beeld: wat zijn de risico’s?
  3. IMVO-convenanten: wat en hoe?
  4. Stappen tot nu toe
  5. Enkele voorbeelden uit de praktijk

(o.a. MVO-aanpak van Arte, presentatie Landelijke India Werkgroep over het project ‘kinderarbeidvrije zones’ in Rajasthan)

Discussie en vervolgstappen

De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

Wij verzoeken u zich uiterlijk 24 juni aan te melden bij: Mary van Driel: m.van.driel@ser.nl

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan