Arbowet en Natuursteenbedrijf

In de Arbowet en het Arbobesluit staat verschillende eisen voor zowel het Arbobeleid dat het natuursteenbedrijf moet voeren, als de eisen voor veilig en gezond werken. Het gaat dan om eisen voor het voorkomen van zwaar werk, de veiligheid van machines, de elektrische veiligheid, voor lawaai en stof op het werk en voor de voorkoming van legionella. De informatie op deze site kunt u gebruiken om oplossingen voor de veilig en gezond werk in uw bedrijf toe te passen.

Volgens de Arbowet moet een bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen.

En daarbij kan een natuursteenbedrijf beschikken over vele hulpmiddelen.

RI&E en Plan van Aanpak

Een natuursteenbedrijf moet dus een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin staan alle risico’s voor de veiligheid en gezondheid van u en uw medewerkers bij het werk én de maatregelen die u neemt om deze risico’s te beheersen. Dit laatste moet worden vastgelegd in een Plan van Aanpak (PvA) dat regelmatig (minimaal 1 x per jaar) moet worden vernieuwd.

A-blad

Het A-blad Natuursteen is opgesteld in 2004 en volledig herzien in juni 2016. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is, worden alle 800 natuursteenbedrijven in Nederland daarover geïnformeerd. Een A-blad bevat richtlijnen en aanbevelingen voor werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier te werken. In het oude A-blad waren zwaar werk en blootstelling aan (kwarts)stof de belangrijkste risico’s. Dit is niet veranderd. De richtlijnen en aanbevelingen in dit A-blad zijn praktische uitwerkingen van de afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt om het werk van natuursteenbewerkers te verbeteren.

Arbokrant 2004 is vervallen

De Arbokrant van 2004 is vervallen en die informatie is nu hier opgenomen en bij Arbo-hulpmiddelen op deze site.

Arbocatalogus voor de Natuursteen (2009)

De Arbocatalogus Natuursteen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de cao Natuursteen. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van u verlangt. Zie www.arbocatalogus-natuursteen.nl

In deze digitale Arbocatalogus kunt u zoeken op beroep, risico en taak, waarbij steeds concreet is aangegeven hoe een bedrijf arbo-technisch optimaal kan werken

Code voor het Natuursteenbedrijf CvAE (voorheen HBA)

Dit een alternatief voor A-blad en de Arbocatalogus, maar zeer uitvoerig en tijdsintensief. Er moet zeer veel werk worden verzet om tot een resultaat te komen en dat doen de meeste bedrijven niet in de praktijk. Een nuttig naslag werk dus als men bepaalde knelpunten wenst te onderzoeken.

Arbo-scan Kenniscentrum Steen

Het Centrum heeft een Arbo-scan en een Legionella-scan ontwikkeld die volledig is toegesneden op natuursteen bedrijven. Hiervan hebben inmiddels 70 % van de cao-bedrijven gebruik gemaakt. En bij controles van Inspectiedienst SZW: steeds naar grote tevredenheid. Voor meer informatie ga naar ‘Arbo-scan.

Meer weten over Arbowet en Natuursteenbedrijf