Arbo & Innovatie

Het Centrum is van oudsher zeer actief op het gebied van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Er is meegewerkt aan het A-blad Natuursteen, de Arbo-catalogus Natuursteen, overzichten Arbo-hulpmiddelen en praktisch tools zoals een Arbo-scan, Legionella-scan en afzuigkappen om stofvrij te werken.

Alles begint bij Kennis.

Je kan pas gezond werken als de risico’s en de oplossingen bekend zijn  en het is onzinnig om alle zelf uit te vinden als vakbedrijf. Onderstaand zijn vele arbozaken toegelicht. Heeft u nog vragen, neem dan contact op. Het Kenniscentrum beschikt over vele praktische oplossingen.

Zwaar werk kan lichter

In de natuursteensector komt veel zwaar werk voor. Dat is logisch, omdat het product natuursteen nu eenmaal zwaar is. Tillen en dragen van gedenkstenen op de begraafplaats wordt als het zwaarste werk gezien. Ook in de werkplaats en in de bouw (gevels, stellen van keukens en badkamers) komt zwaar werk voor.

Veel van het zware werk is te verlichten door gebruik te maken van hulpmiddelen. In deze Arbokrant vindt u een overzicht van de belangrijkste. Meer oplossingen zijn opgenomen in het A-blad Natuursteen.

Arbo-scan Kenniscentrum Steen (RI&E)

Het Centrum heeft als RI&E een Arbo-scan en een Legionella-scan ontwikkeld die volledig is toegesneden op natuursteen bedrijven. Hiervan hebben inmiddels 70 % van de cao-bedrijven gebruik gemaakt. En bij controles van Inspectiedienst SZW: steeds naar grote tevredenheid. Voor meer informatie ga naar ‘Arbo-scan.