Regelgeving zandsteen

De overheid gaat de voorschriften voor het bewerken van zandsteen wijzigen. Het zandsteenverbod zelf blijft gewoon van kracht, maar er zijn uitzonderingen zoals de bewerkingen die nodig zijn voor het behoud van monumenten en voor het demonteren van zandsteenonderdelen.

Kenniscentrum Steen werkt aan kwaliteitskeur waarmee gespecialiseerde natuursteenrestauratiebedrijven zich kunnen onderscheiden en tevens aan de wet kunnen voldoen. De Arbeidsinspectie erkent dit kwaliteitscertificaat. Bewerking van zandsteen komt weinig voor en waar dat wel gebeurt, kunnen werknemers door maatregelen afdoende worden beschermd.

Meer weten over zandsteen