De juiste oplossing voor uw stofprobleem

Bij het werken met natuursteen komt stof vrij. Sommige soorten natuursteen bevatten kwarts, waardoor er kwartsstof vrij kan komen. Het inademen van (kwarts)stof kan slecht zijn voor de gezondheid.

Stof – en in het bijzonder kwartsstof – komt vrij in de volgende situaties:

• bij droge bewerking van kwartsbevattende materialen (hakken, slijpen, boren) in de werkplaats
op de begraafplaats of in de bouw;
• bij natte bewerking van kwartsbevattende materialen in de werkplaats (zagen, schuren, polijsten);
• bij het opruimen en schoonmaken (schoonblazen met perslucht, vegen).

Deze stof kan worden ingeademd door de werknemers. Er zijn verschillende soorten stof, de ene soort is veel minder schadelijk dan de ander:

• inhaleerbaar stof: al het stof dat kan worden geïnhaleerd
• respirabel stof: het fijne stof dat tot in de longen door kan dringen
• respirabel kwartsstof: het fijne kwartsstof dat tot in de longen door kan dringen en ev. silicose kan veroorzaken
Elk soort stof heeft daarom zijn eigen grenswaarde voor de gezondheidsbescherming.

Maatregelen

Het nieuwe A-blad Natuursteen bevat toelichtingen op alle maatregelen die genomen kunnen worden tegen gezondheidsschade door kwartsstof. Een aantal oplossingen komt hier kort aan bod, zoals het vervangen van steen en het kiezen van de juiste afzuiging.

Steen vervangen

Een goede oplossing om de hoeveelheid kwartsstof in de lucht te beperken is het vervangen van steensoorten met een hoog kwartsgehalte door soorten met weinig of geen kwarts. Steensoorten zoals graniet bevatten 20 tot 40% kwarts. Kwartsiet bevat zelfs zeer veel kwarts (70 tot 90%). Het grootste effect is dan ook te bereiken wanneer dergelijke steensoorten worden vervangen door een soort die geen kwarts bevat zoals een aantal magmagesteenten (o.a. labrador, impala en zwart “graniet”), kalksteen of marmer. Maar ook het kiezen van bijvoorbeeld een granietsoort met een laag kwartspercentage scheelt direct in de belasting door kwartsstof.

Goed en goedkoop

Vervangen is natuurlijk niet altijd mogelijk, omdat de keus van de steensoort in belangrijke mate wordt bepaald door de wensen van de opdrachtgever/klant. Wanneer vervangen echter wel haalbaar is, is het een goede en vaak ook goedkope oplossing om de hoeveelheid kwartsstof te beperken.

Afzuigapparatuur

Arbouw adviseert om de leverancier om gedetailleerde informatie en garanties te vragen. “Er zijn veel afzuigsystemen, stofzuigers, en dergelijke verkrijgbaar. Een foute keuze leidt tot onnodige kosten en ergernissen. Vraag de leverancier daarom om gedetailleerde informatie en vraag ook garanties dat het apparaat geschikt is voor de bewerking waarvoor u het in wilt zetten. Let er ook op dat de onderdelen op elkaar zijn afgestemd en zet een apparaat niet in voor bewerkingen waarvoor het niet geschikt is.”

Brochure

De brochure ‘Stofbeheersing in de afbouw- en onderhoudsector’ is verkrijgbaar, zie Publicaties. Deze brochure bevat een groot aantal praktische tips voor de keuze van stofzafzuiging, stofzuigers en natte bewerkingsmethoden. Ook voor natuursteenbedrijven is dit een nuttig hulpmiddel om het juiste apparaat te kiezen.

Meer weten over Stof en Natuursteenbedrijf