Arbopakket Natuursteenbedrijven

Arbopakket en Arbowet 1-7-2017

De nieuwe Arbowet gaat juli 2017 in. Wat zijn de verplichtingen voor natuursteenbedrijven? Hoe alle arbo-zaken in 1 klap goed regelen?

De belangrijkste verandering is de rol van de Preventiemedewerker. Die moet goed opgeleid zijn en betrokken zijn bij de uitvoering van de RI&E en de informatie aan de werknemers. Verder moet de bedrijfsarts van de betrokken Arbodienst geïnformeerd worden over de specifieke arbo-risico’s van de sector en het bedrijf.

De oplossingen zijn eenvoudig en effectief. Het Kenniscentrum Steen heeft in het verleden bij bijna 80 % van de natuursteenbedrijven met personeel de Arbo-scan uitgevoerd waarin de RI&E is opgenomen. Daarbij worden ook de Legionella-risico’s die ieder bedrijf heeft beoordeeld en geborgd. De Inspectiedienst van SZW heeft deze werkwijze bij controles als ‘zeer goed’ beoordeeld.

Voor de nieuwe situatie is nu een Arbo-pakket beschikbaar dat bij de eerste  bedrijven naar tevredenheid is toegepast. Dit Arbo-pakket bevat o.a. een korte training voor de Preventiemedewerker. In het bedrijf, zodat de productie gewoon door kan gaan. Dat geldt ook van de andere zaken die gelijk goed zijn geregeld volgend de nieuwe Arbowet. En samen en zeer praktisch met de werknemers voor het draagvlak. Het Arbo-pakket is toegesneden op bedrijven tot 25 personen, maar is ook al toegepast bij de grotere bedrijven.

Maak gebruik van deze effectieve oplossing voor uw bedrijf en mail ‘Arbo-pakket’ naar info@kenniscentrumsteen.nl Er wordt dat direct een voorstel gedaan voor een vrijblijvende toelichting in en voor uw bedrijf.

Regel alle Arbozaken goed en bijtijds

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.