Arbeidsinspectie controleert sector in 2014

De Inspectiedienst SZW controleert de bouw in 2014 en legt veel sneller boetes op. Natuursteenbedrijven let op de eigen praktijk!

De voormalige Arbeidsinspectie heet tegenwoordig Inspectiedienst SZW. En ook de werkwijze is drastisch aangepast. In het verleden werd vaak zeer constructief gecontroleerd, tips gegeven en werd ruim te tijd gegeven om knelpunten op te lossen. Dat is nu anders in de bouw en daarbij worden ook vele afbouwbedrijven gecontroleerd. En vooral de bedrijven met fysiek zware arbeid die veel stof produceren.

Vele natuursteenbedrijven maken gebruik van de Arbo-scan van het Centrum en tot heden bleek deze werkwijze door de Inspectiedienst zeer positief gewaardeerd te worden. Zorg er als bedrijf voor dat er een actuele Arbo-scan is. Primair voor de eigen gezondheid van medewerkers en ondernemer. En dan wordt ook nog voldaan aan de Arbowet en is een controle een erkenning van goed werk.

Vragen? ……. geef dit aan bij Contact …… wij reageren direct!

Inspectiedienst SZW

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.