Maatwerk Praktijk

Maatwerk Praktijk is ook echt maatwerk voor ieder type bedrijf. Het Kenniscentrum werkt met een soort ‘strippenkaart’ van trainingen die ondernemer en die werknemer samen inplannen. Dus op de momenten dat het past in de werkdrukte en de privé-situatie van de werknemer. Een soort lean-leren dus. Belangstelling voor deze nieuwe vorm van praktijkleren?

Meer weten over Maatwerk Praktijk voor uw bedrijf?