Benamingen natuursteen

Elke natuursteen heeft een handelsnaam en een wetenschappelijke naam. En het komt regelmatig voor dat een steen zelfs meerdere handelsnamen heeft. Van de meest gangbare steensoorten kunt u de benamingen controleren. Zie hiervoor Techniek/Natuursteen.

Handelsnaam

Dit is de naam waaronder de steen wordt verkocht. Het komt voor dat één natuursteen meerdere handelsnamen heeft. Zo wordt de natuursteen Labrador Licht ook wel Blauwe Labrador of Labrador Blue Pearl genoemd. Uit één groeve of uit een aantal dicht bijeengelegen groeven komen soms natuurstenen met een (licht) afwijkend uiterlijk. Deze zogenaamde variëteiten krijgen meestal ieder een eigen handelsnaam, bijvoorbeeld Labrador Donker. Mede door het grote aanbod van natuurstenen leidt onzorgvuldig gebruik van handelsnamen tot verwarring. Wat nog wordt versterkt door het onjuiste gebruik van de wetenschappelijke benaming.

Wetenschappelijke Naam

In de geologie worden natuurstenen met een vergelijkbare samenstelling en ontstaansgeschiedenis in één groep ingedeeld. Tot bijvoorbeeld de groep marmer behoren vele honderden marmer soorten. Binnen een groep worden afwijkende typen weer in subgroepen ingedeeld, bijvoorbeeld de subgroep silicaat marmer. Zie hiervoor ook Techniek/Natuursteen/Natuursteen 90.

Met de wetenschappelijke naam is dat het type gesteente precies te duiden. Het nadeel is dat het een benaming is voor een groep natuurstenen en niet voor één specifieke natuursteen. De naamgeving is op hoofdlijnen goed te volgen voor wie zich er een beetje in verdiept. Maar op detailniveau is het alleen begrijpelijk voor wetenschappers, zoals geologen en petrologen.

De praktijk

In de praktijk wordt een natuursteen met één of meer handelsnamen aangeduid. Verder wordt de hoofdgroep waartoe de steen behoort ook wel gebruikt. Die geeft de vakman namelijk een indicatie van de eigenschappen en de samenstelling van de natuursteen.

Meer infomatie over benamingen natuursteen

Graniet & Gneis

Marmer & Kalksteen

Leisteen & Kwartsiet