Natuursteen-90

De standaard Natuursteen-90

De Natuursteen-90 is een standaard en ijkpunt dat is ontwikkeld voor de natuursteenpraktijk. Jaarlijks komen vele nieuwe soorten op de markt waarmee in de praktijk minder ervaring is opgedaan. Door deze soorten te vergelijken met de een van deze 90 soorten kunnen vakbedrijven betrouwbare conclusies trekken voor goede toepassingen.

Die vakmensen hebben ervaring en zien en voelen bij o.a. het bewerken wat een steen waard is. En zij kunnen inschatten met soort uit de Natuursteen-90 vergelijkbaar is. En met die 90 soorten is in de praktijk langdurig ervaring opgedaan in het Nederlandse klimaat. De weersinvloeden op een gevel in Nederland zijn nu eenmaal anders dan in een tropisch klimaat waar soorten zijn gewonnen.

Deze standaard Natuursteen-90 bestaat uit 90 natuursteen monsters en een infomap. De monsters geven een dwarsdoorsnede van het ruime natuursteen aanbod in Nederland. De infomap bevat per steensoort een praktisch en objectief informatieblad en verder algemene informatie over natuursteen.

Voor een goede indruk moet je natuursteen zien en voelen. De Natuursteen-90 is het enige onafhankelijke informatie systeem, dat echte steenmonsters en productinformatie bevat. Het wordt geleverd aan natuursteenbedrijven, architecten, projectontwikkelaars en scholen.

In de praktijk verschilt het kennisniveau tussen deze partijen aanzienlijk. Bovendien is er verwarring over de benaming en toepassingsmogelijkheden van steensoorten. De Natuursteen-90 schept duidelijkheid en helpt partijen onderling beter te communiceren. Dit alles maakt duidelijk dat de Natuursteen-90 een waardevolle aanvulling is op andere informatiebronnen, zoals internet, deze site, CD ROM’s en boeken.

Meer weten over Natuursteen 90

Display basic monsters

Display Basic monsters

Display basic monsters

Display PRO Monsters