Ruw

Puur natuur

In de natuur komt natuursteen met een ruwe afwerking het meest voor. Het geeft een toepassing dan ook een echte ‘puur natuur’ uitstraling. Lees hier meer over de afwerkingen:

  • Gestraald
  • Gefrijnd
  • Gebouchardeerd (geprikt)
  • Gevlamd (gebrand)
  • Splijtoppervlak (breukoppervlak)

Gestraald

6.5.3 gestraaldDoor het stralen ontstaat een schuurpapierachtig uiterlijk. Het oppervlak wordt door mineralen (bijvoorbeeld olivijn) met een hoge snelheid ‘gebombardeerd’. Metalen deeltjes wordt ontraden: er kunnen dan ijzerdeeltjes in het oppervlak van de steen blijven zitten, die later gaan roesten en verkleuringen veroorzaken.

Gefrijnd

6.5.3 GefrijndFrijnen geeft een beeld van rechte evenwijdige lijnen. Bij frijnen met de hand wordt de steen met hamer en beitel behakt. Bij machinaal frijnen wordt het oppervlak gefreesd, wat een minder levendig geeft dan bij handmatig frijnen. Er bestaan vele bewerkingen die van frijnen zijn afgeleid, ieder met een eigen uiterlijk.

Gebouchardeerd (geprikt)

6.5.3 gebouchardeerdBoucharderen geeft een beeld van dicht op elkaar geplaatste putjes. Bij handmatige bewerking wordt de steen met hamer en beitel behakt. Bij machinale bewerking worden metalen punten in het oppervlak gedrukt of geslagen. Er zijn verschillende gradaties mogelijk met een fijn tot grof behakt uiterlijk. Er bestaan vele bewerkingen die van boucharderen zijn afgeleid, ieder met een eigen uiterlijk.

Gevlamd (gebrand)

GevlamdVlammen geeft een gevarieerd natuurlijk breukoppervlak. De steen wordt met hete vlam verhit en dan snel afgekoeld met water. Daardoor springen er deeltjes weg van het steenoppervlak. Het uiterlijk van het breukoppervlak is afhankelijk van de steensoort en werkwijze bij het vlammen. Het heeft veel overeenkomsten met het splijtoppervlak van leisteen of kwartsiet.

Splijtoppervlak (breukoppervlak)

6.5.3 splijtoppervlakTijdens de winning worden gelaagde steensoorten (leisteen of kwartsiet) in schollen van de rots gespleten. En zo nodig worden de schollen in dunnere plakken gespleten. Het splijtoppervlak heeft een natuurlijke variatie en wordt meestal niet verder bewerkt. Het uiterlijk van het splijtoppervlak is afhankelijk van de steensoort.

Meer weten over Afwerkingen

In de praktijk

afwerking vloeren