Taskforce Corona Natuursteen

Het Kenniscentrum heeft in 2008 ervaren hoe belangrijk is dat ondernemers steun krijgen van specialisten die de sector door-en-door kennen. Daarom is een Taskforce Natuursteen ingesteld bestaande uit o.a. een advocaat (cao en arbeidsrecht), een accountant (begroting en subsidies), een Arbo deskundige (Corona en werkplaats Natuursteenbedrijf) en andere specialisten.  Vakbedrijven kunnen daarvan gebruik maken zodat snel en effectief kan worden geschakeld.

Er zijn vele sites die dezelfde informatie vermelden en betrekken van de sites van RIVM, MKB Nederland, Kamer van Koophandel, VNO/NCW, etc. over Corona of overzichten van de regelingen. Dat doen wij dus niet. In een volgende nieuwsbrief maken we wel een selectie van de beste sites: de bronnen dus.

De afgelopen weken zijn telefonische contacten geweest met vele natuursteenondernemers over de situatie en hun inschattingen. Vaak was er nog een werkvoorraad van enkele weken, soms langer, maar 75 % van de ondernemers maakte zich grote zorgen over de periode erna. Gezien de zeer verschillende vragen en de absolute noodzaak om te gaan schakelen en handelen is besloten om de Taskforce in te stellen die al stevig aan het werk is.

Heeft u belangstelling voor steun van dit team .. mail dan ‘Taskforce Natuursteen’ naar tvr@kenniscentrumsteen.nl …. ik neem dan snel contact op. Tim van Rooij