Nieuwe cao voor Afbouwbedrijven 2020-2021

Bij de NOA staan ca 1700 bedrijven ingeschreven, waarvan ca 80 natuursteenbedrijven met personeel. Het principeakkoord is goedgekeurd door de leden van de NOA en de leden van beide bonden FNV en CNV, zodat deze overeenkomst nu geldt voor alle NOA-leden. Belangrijke punten zijn loonsverhogingen per 1-5-2020 van 3 % en ook 3 % per 1-1-2021.

De volledige versie vindt u hier (link).