Subsidies natuursteenbranche

Het aantal subsidies waarvan gebruik gemaakt kan worden is de laatste jaren sterk verminderd. Toch blijven er altijd subsidies voor bijzondere onderwerpen die vaak verbonden zijn aan duurzame inzetbaarheid, innovatie, samenwerken door bedrijven, opleidingen, ICT en arbeidsomstandigheden.

Het Kenniscentrum heeft zeer veel kennis op dit gebied door de vele regelingen waarvan gebruik is gemaakt, meestal in samenwerking met bedrijven. Bedrijven vinden het vaak lastig om hun bedrijfsactiviteiten te vertalen naar de kernpunten van de subsidieregelingen.

Het Kenniscentrum kan dit goed en werkt daarbij ook zelfs samen met andere specialisten.

Bedrijven kunnen een beroep doen op het Kenniscentrum om te bezien welke regelingen wellicht benut kunnen worden en hoe de vertaalslag snel en effectief kan worden gemaakt.

Onze bedrijf heeft belangstelling voor steun bij dit onderwerp voor