Inzetbaarheid & Motivatie

Sociale innovatie staat voor ‘Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers’. In de praktiik blijkt dat alle succesvolle bedrijven dit als hoeksteen van de bedrijfsvisie hebben benoemd. Ook het Kenniscentrum is sinds oudher op dit gebied zeer actief geweest en heeft in de afgelopen jaren vele projecten op dit gebied succesvol uitgevoerd.

Kort gezegd volgt ‘duurzame inzetbaarheid’ direct uit ‘intrinsieke motivatie van medewerkers’.

Vaak wordt gedacht dat medewerkers alleen gestimuleerd worden door externe prikkels, kort gezegd belonen (geld, vrije dagen, complimenten) of door sturen op resultaten (en kritiek).

Duurzame inzetbaarheid door drie pijlers

 • Gezond en veilig werken
 • Motivatie en werkplezier
 • Loopbaanontwikkeling

Door individueel contact met werknemers en werkgevers advies over duurzame inzetbaarheid en duurzaam inzetbaarheidsbeleid door:

 • Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) doel: 1 x per 4 jaar uitgevoerd
 • Voor werknemers:
 1. gesprek wn over periodieke keuring en
 2. wat wn zelf kan doen om toekomst in …-sector zeker te stellen

Voor bedrijven:

 1. Advies over duurzame inzetbaarheid
 2. Bestaande trends en ontwikkelingen
 3. Arbeidsmarktgegevens
 4. Een top drie aandachtspunten en acties
Natuursteen Hal
Meer weten over Inzetbaarheid & Motivatie