Individueel Leerbudget

In de natuursteenbranche is enkele jaren geleden een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van een individueel Leerbudget voor werknemers. De kernvraag was of werknemers zelf eerder zouden investeren in hun persoonlijke opleiding als daar een persoonlijk budget voor zou zijn. Totaal hebben de kenniscentra van vier sectoren mogen deelnemen. Er waren twee groepen: met en zonder leerbudget van € 1000, –. En er zijn drie enquêtes gehouden om de resultaten onder de deelnemers te meten. Uit de natuursteenbranche hebben 438 personen deelgenomen, waarvan 219 personen dus een leerbudget hadden van maximaal € 1000, –.

Tabel 1.1 Verdeling over fondsen

  deelnemers
AGF 210
Natuursteen 438
SOL 238
Aequor Services 380
totaal 1.266

Deelname vanuit Natuursteensector zeer hoog

De sector Natuursteen bestond toen uit totaal 900 bedrijven en totaal 3500 werkzame personen waaronder ca 1750 cao-werknemers. Dat aantal is den laatste jaren gezakt naar ca 1400. De andere drie sectoren zijn beduidend groter dan natuursteen. AGF 10 x, SOL 40x en Aequo 30x zo groot qua aantal werknemers.  Het aantal deelnemers vanuit de natuursteen was in ieder geval zeer hoog en dat gold ook voor de respons op de uitgevoerde drie enquêtes.

Samenvatting onderzoek

Gezien het leergedrag is geconcludeerd dat het bezit van een individuele leerrekening het leergedrag van werknemers positief beïnvloedt. Werknemers met een leerrekening:

• Volgen relatief vaker cursussen;
• Nemen relatief vaker zelf de verantwoordelijkheid voor hun leergedrag. Dit komt tot uiting door het feitelijke gebruik van de ILR, het nemen van initiatieven en het volgen van cursussen in ook de eigen tijd;
• Relateren leergedrag relatief vaker aan perspectieven binnen en buiten de huidige werksituatie (maar wel gericht op persoonlijke ontwikkeling).

Hieruit is de conclusie getrokken dat de ILR een bruikbaar instrument is om het leergedrag te stimuleren; zowel ter verbetering van de huidige arbeidssituatie, als in het perspectief van ‘een leven lang leren’. Bij het uitvoeren van het onderzoek is nauw samengewerkt met alle betrokken bedrijven en ook dat heeft veel goede inzichten opgeleverd over de praktijk achter het onderzoek.

Heeft uw bedrijf belangstelling voor dit onderzoek en de ervaringen?

Belangstelling voor ervaringen en onderzoek Leerbudget
Individueel Leerbudget