CO2-footpring & vakbedrijf

Steeds vaker verschijnen de begrippen mvo-inspanningen, CO2 Prestatieladdercertificaat en CO2 footprint van een bedrijf in het nieuws. Het is niet altijd direct duidelijk waartoe bedrijven wettelijk verplicht zijn. Of wat vooral een marketingdoel heeft als bedrijven zich met ‘mvo’ en ‘groen’ willen presenteren.

Van overzicht naar concreet.

ISO 26000 is de richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo dus). Deze norm bestaat uit de volgende 7 kernthema’s die zijn onderverdeeld in 36 subthema’s.

  1. Bestuur van de organisatie
  2. Mensenrechten
  3. Arbeidsomstandigheden
  4. Milieu
  5. Eerlijk zaken doen
  6. Consumentenaangelegenheden
  7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Al deze items zijn op een praktische manier opgenomen in het certificaat 10Q vakbedrijf van het Kenniscentrum. Bedrijven die dit certificaat hebben, zijn dus ‘zeer mvo-bewust’ aan het werk.

Punt 4. Milieu richt zich met namen om die genoemde CO2 footprint. Onderstaand is een overzicht gegeven van een klein bouwbedrijf en de factoren die de CO2 footprint bepalen.

Grafiek CO2

Voor iedere bedrijf kan dus berekend worden hoe hoog de CO2 footprint van dat bedrijf is. En vervolgens kunnen er allerlei maatregelen worden bedacht om de CO2 belasting van een bedrijf te verlagen. Na contact met specialisten stelt het Kenniscentrum vast dat het zeer de moeite waarde is om te bezien of zuiniger kan worden omgegaan met genoemde zaken. Dat levert een besparing op en er wordt direct bijgedragen aan de verlaging van de CO2 footprint.

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan informeren we u graag