Ruimteventilatie

ruimteventilatie

Andere leveranciers
www.kiekens.nl
www.rotero.com

Fabrikant/ leverancier
Ventinet
Waalwijk
T (0416) 39 19 99
W www.ventinet.nl

Beschrijving

Ventilator in wand, muur of plafond voor afvoer van verontreinigde lucht naar buiten.

Arboverbetering
Door afvoer van met stof verontreinigde lucht wordt de stofconcentratie in de werkplaats verlaagd.

Efficiency-effecten
Naar verwachting geen.

Technische omschrijving

antal ventilatoren en capaciteit te bepalen op basis van de vrijkomende hoeveelheid stof.