industriële stofzuiger

industriele-stofzuiger

Fabrikant/ leverancier
Dustcontrol (leverancier All In Techniek)
Nunspeet
T (0341) 25 07 26
W www.allintechniek.nl
Fabrikaat: DC 2800c

Beschrijving

Elektrisch aangedreven machine voor schoonmaken (weergegeven model kan ook voor bronafzuiging worden gebruikt).

Arboverbetering
Door zuigen in plaats van vegen wordt stofvorming tijdens het schoonmaken voorkomen.

Efficiency-effecten
Naar verwachting geen.

Technische omschrijving
Afmetingen: 99 cm x 42 cm x 40 cm (hxbxl)
Gewicht: 14 kg
Spanning: 230 V
Vermogen: 1200 W

HEPA-filter (voor kwartsstof noodzakelijk)

* Voor criteria waaraan stofzuigers moeten voldoen en aandachtspunten waarmee bij aanschaf rekening moet worden gehouden, zie de Arbouw-brochure: “Stofbeheersing in de afbouw- en onderhoudsector”.