Afgezogen cabine

Afgezogen cabine

Fabrikant/ leverancier
In Nederland wordt geen kant-en-klare cabine voor natuursteenbewerking geleverd. Bouw van een op de klant afgestemd product is eventueel mogelijk met een leverancier van afzuigsystemen (www.esta.nl; www.lebon.nl; www.allintechniek.nl; www.kiekens.nl;

Machinebouw Dewinter
T
+32 (0) 563 25 213)

 

Een zogenaamde steinmetzkabine wordt geleverd door:
König Schmieder
Karlsruhe (Duitsland)
T +49 (721) 40905-0

Beschrijving

Afgezogen cabine (met afvoer naar buiten) waarbij de lucht via één of meerdere afzuigpunten (vloer, werktafel, wand, en/of direct aangesloten op het gereedschap) wordt afgezogen. De cabine is volledig afgesloten of voorzien van een open wand.

Arboverbetering
Door afzuigen van het vrijkomende stof wordt het verspreiden van stof in de werkplaats voorkomen en wordt de blootstelling van de werknemer verlaagd.

Efficiency-effecten
Naar verwachting geen.

Technische omschrijving

Kant-en-klare cabine (Steinmetzkabine) of een systeem te bouwen in samenspraak met een leverancier van afzuigsystemen.