Lean-scan Productiviteit

Het Kenniscentrum heeft een onderzoek uitgevoerd onder 30 bedrijven naar de productiviteit. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de grotere en de kleinere bedrijven. Wat blijkt: de productiviteit kan gemiddeld 20 – 35 % toenemen als bekende en bewezen basistechnieken worden toegepast. Hiervoor is de Lean-scan ontwikkeld.

Belangrijke onderdelen van de Lean-methoden zijn 5S en de relatie tussen Doorlooptijd en Productiviteit. Onderstaand enkele resultaten.

Heeft u belangstelling voor deze methodiek …. mail Lean … naar tvr@kenniscentrumsteen.nl

Tim van Rooij

Schema 1: 5S-score bij 10 bedrijven: gemiddeld 31 punten van de 100.

Schema 2: Leantraject: ontwikkeling 5S van 51 naar 62 punten binnen 1 semester.

Schema 3: verband tussen 5S-score (blauwe lijn van 0 – 100 punten) met toename productiviteit en afname kosten.

Voorbeeld:

Stel de 5S-score (blauwe lijn) neemt toe van 20 naar 60 punten (trek verticale lijnen) dan:

  • neemt de productiviteit met 27 % toe (rode lijn)
  • ontstaat een directe kostenbesparing van ca 13 % (de grijze lijn)