Kenniscentrum Steen 2020-2022 (KCS)

Het KCS werkt sinds 1954 voor de gehele sector en 700 ingeschreven bedrijven. Na jaren van rustig weken op de achtergrond is juist deze huidige crisis een goed moment voor een hernieuwde kennismaking met de KCS-visie en vele succesvolle en ook geheel nieuwe faciliteiten.

Sinds 2013 heeft het Kenniscentrum Steen samen met vele vooruitstrevende bedrijven in alle rust gewerkt aan de opbouw van de nieuwe formule PPP.

Dat staat voor

 • Privaat : ingeschreven bedrijven betalen voor afgenomen diensten.
 • Profijt : deze bedrijven kunnen lid worden: dan lagere tarieven en meer faciliteiten
 • Publiek: we maken gebruik van subsidieregelingen, 1 van de KCS-specialiteiten.

 

Uitgangspunt is dat de bedrijven die jarenlang hebben meebetaald aan de opbouw van het eigen Kenniscentrum ook kunnen blijven profiteren van de aanwezige kennis en faciliteiten. De totaal 700 bedrijven bestaan uit 300 bedrijven met personeel, bij 90 % van deze bedrijven zijn minder dan 10 personen werkzaam. Er zijn 400 bedrijven zonder personeel (EZ / VOF) bestaande uit 1-2 personen.

Omdat oorspronkelijke ‘natuursteenbedrijven’ steeds vaker ook andere steenachtige platen bewerken is de naam Kenniscentrum Steen geworden. Alleen in (natuur)steen gespecialiseerde bedrijven kunnen lid worden.

Adviesraad

Het bestuur van het KCS werkt nauw samen met een Adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van de 5 type bedrijven in deze sector: ZZP, Klein MKB, Midden MKB en Groot MKB (Industrie) en specialisten (restauratie, onderhoud, stelbedrijven, etc.) Dus ondernemers uit iedere praktijk.

Visie KCS

Vakbedrijven hebben een geweldig sterke positie en veel perspectief, zolang ze blijven vertrouwen op hun kracht: vakwerk, goede relaties en steeds vernieuwen. 95 % van de vakbedrijven werken regionaal en het is goed dat de markt kan vergelijken bij enkele specialisten. En wij promoten dat ze het beste kunnen kiezen voor een ‘echt vakbedrijf’, in de regio en goed toegankelijk.

Ieder bedrijf is uniek en die eigenheid wordt veel te weinig vermarkt. Een goede naamsbekendheid moet juist voortdurend gepromoot worden waarbij Internet Marketing en het gebruik van ICT belangrijk en vaak zelfs bepalend zijn.  Helaas zijn kleinere vakbedrijven te bescheiden en gebruiken die mogelijkheden vaak onvoldoende. De landelijk werkende bedrijven hebben dit onderdeel meestal top ingevuld.

Gezien deze visie en grote verscheidenheid aan belangen werkt het KCS langs 2 sporen voor de gehele bedrijfstak Natuursteen.

 1. Ondersteunen van alle bedrijven door maatwerk.

Het Kenniscentrum heeft hiervoor een Toolbox ontwikkeld
https://kenniscentrumsteen.nl/toolbox-vakbedrijf. De praktijk leert dat:

 • Groot MKB: vooral gebruik maakt van faciliteiten rond opleidingen, arbo en Lean
 • De andere 4 type bedrijven (focus op regionaal positioneren) breder gebruik maken van de faciliteiten en de korte lijnen voor praktische antwoorden op concrete vragen.

 

 1. Promotie Vakwerk in Steen en vakbedrijven.

Meerdere activiteiten, zoals:

– eerste lijn voorlichting via mail
– geschillen en bemiddeling bij klachten
– een 4-tal sites; de eerste 2 met een bedrijfsprofiel

 

De unieke voordelen van uw Kenniscentrum Steen:

– kent de sector en alle type bedrijven door ruim 60 jaar ervaring;
– beschikt over veel kennis door vele projecten met alle type bedrijven;
– beschikt over alle onderzoeksrapporten;
– kan snel maatwerk leveren tegen lage of zonder kosten;
– unieke kennis en ervaring met complexe zaken zoals:

 • trajecten Duurzame Inzetbaarheid personeel
 • Lean-technieken voor iedere type bedrijf met benchmark
 • steun bij gebruik subsidie- en steunmaatregelen
 • Cao’s: wat is wel/niet van toepassing, arbeidsrecht, functies en indelingen.

 

Onafhankelijk en betrouwbaar.

Het Kenniscentrum Steen is zelfstandig en reageert snel op vragen van ondernemers. Dan wordt altijd uitgegaan wat het beste is voor dat bedrijf. Jaarlijks maken vele verschillende vakbedrijven gebruik van de diensten van het Kenniscentrum.

Van ‘Steen in Druk’ naar KCS-nieuwsbrieven en Sectordossiers

Het voormalige Centrum Natuursteen verstuurde elk jaar meerdere keren ‘Steen in Druk’ naar alle ondernemers en werknemers. Gewoon open communiceren over de activiteiten en resultaten. In de periode 2013-2019 zijn de 700 (betalende) bedrijven nauwelijks geïnformeerd. Dat ligt achter ons. Het bestuur van het Kenniscentrum Steen en de Adviesraad hebben besloten dat de sector vanaf heden veel beter geïnformeerd zal gaan worden over belangrijke sectordossiers.

# Maak gebruik van de faciliteiten van uw Kenniscentrum Steen.

# Hoe …… mail ‘contact’ naar info@kenniscentrumsteen.nl.

… Wij reageren snel en informeren u graag over de vele mogelijkheden met ons team voor uw bedrijf.

Tim van Rooij