Restauratie en natuursteen

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort spant zich in voor het behoud van de vele gebouwen en ook landschappen die tot het Nederlandse erfgoed behoren. Dat is goed werk maar nog steeds volstrekt onvoldoende gezien de talloze regionale en lokale monumenten die zichtbaar en onzichtbaar nu onherstelbaar worden vernietigd door gebrek aan onderhoud en aandacht.

Vakmensen zonder werk en ambacht is te duur.

In vele toonaangevende bedrijven wordt bewezen dat door een combinatie van Leantechnieken, het effectief inzetten van ICT en CNC-machines met dezelfde vakmensen en budgetten een beduidend hoger rendement kan worden behaald. De rode lijn hierbij is slimmer werken door betrokken en deskundige vakmensen. Vaktechnisch, maar ook en vooral organisatorisch en logistiek.

Waarom steenhouwerswerk importeren uit lage-lonen-landen.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor normale uurlonen en goede arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. De marges van de handelaren kunnen prima omlaag ten gunste van de lokale werkers.

Win-win.

Door beide zaken te combineren ontstaan vele goede combinaties met als rode lijn het beter benutten en waarderen van vakmensen en het verhogen van de productiviteit. Hiermee kan ook in Nederland veel meer erfgoed behouden blijven.

Eerste stappen.

Iedere verandering ontstaat bij noodzaak, maar begint met de eerste stap. Het Kenniscentrum ondersteun bedrijven bij dit proces door:

– namens de sector deze ontwikkeling te stimuleren
– dit samen met de lokale bedrijven te vertalen naar concrete acties.

Wilt u als vakbedrijf betrokken worden bij deze initiatieven