People

Klanten en alle mensen in het bedrijf moeten voldoening kunnen vinden in hun betrokkenheid bij het bedrijf. Klanttevredenheid, maar ook persoonlijke ontplooiing en werkvoldoening zijn belangrijke waarden voor de mensen van het bedrijf.

Planet

De omgevingsfactoren zoals het milieu, materiaalgebruik, energieaspecten dienen in goede samenhang met de andere bedrijfsmatige factoren betrokken en gewogen te worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is randvoorwaarde.

Profit

Het rendement van handelen vertaalt zich niet alleen in het belangrijke financieel resultaat, maar ook in andere waarden, zoals maatschappelijke winst en welvaart, persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Als randvoorwaarden voor duurzaamheid uiterst essentieel.

Het Kenniscentrum heeft technieken en kennis beschikbaar om vakbedrijven daarbij te ondersteunen.

Kennismaken met de visie People, Planet, Profit voor uw bedrijf