Gedenkplaatsen

Het Kenniscentrum heeft een nieuwe Visie ontwikkeld voor de wijze waarop deskundige vakbedrijven een belangrijke, waardevolle positie kunnen innemen en positieve bijdragen kunnen leveren rond de laatste levensfase van een mens.  Deze plannen worden in zes kwartalen vanaf medio 2016 uitgevoerd samen met erkende 10Q Vakbedrijven.

Wilt uw bedrijf hierbij betrokken worden, laat dat ons weten