Arbo-scan RI&E

Het kan kostbaar en ook simpel. Het Kenniscentrum heeft een zogenaamde Arbo- en legionella-scan ontwikkeld die de afgelopen jaren is toegepast bij 80 % van de natuursteenbedrijven met personeel. Gezien de nieuwe Arbowet 1-7-2017 is gelijk doorgepakt. Bedrijven kunnen gebruikmaken van een Arbopakket waarin alle zaken handig zijn opgenomen.

Weten hoe …. Laat het Kenniscentrum een presentatie verzorgen