van Ostadelaan 21 , 2923 AJ, Krimpen a/d IJssel
van Ostadelaan 21 , 2923 AJ, Krimpen a/d IJssel Krimpen a/d IJssel

Natuursteenbedrijf te Krimpen a/d IJssel

Openheid, persoonlijke benadering en vertrouwen zijn sleutelbegrippen binnen ons bedrijf. Het draait bij ons niet alleen maar om het leveren van een kwalitatief goed product in de vorm van grafmonumenten, grafstenen of gedenkstenen. Dane Natuursteen denkt vanuit haar klanten. Daarom nemen wij alle tijd om met u het grafmonument samen te stellen wat bij u en bij de herinnering aan uw dierbare past. Dit betekent dat u zo vaak en lang als nodig is, langs kunt komen, ook ‘s avonds en op zaterdag.